PRESSAR & PUMPARSCHRÖDER HAMAX 800

ID.NO. 1600

Schröder Hamax 800 helautomatisk press för helmuskelskinkor mm. Kopplas sammans med clippsmaskin. Effektivt alternativ framför korvspruta års mod 2008.

NEMO PUMP

ID.NO. 1482

Nemo pumpstation med tillhörande buffert tratt & utlopp.

SSP-PUMPS            SÅLD

ID.NO. 1427

SSP-Pumps TYP S4-0079-V07 års mod 2010 inlopp ca 94 mm Utlopp 8ca 82 mm.

GAROS GHL 222    SÅLD

ID.NO. 1316

Garos GHL 222 skinkkanon med 2x uppsättningar rör + insatser 1x 90 mm 1x 120 mm.