SKINNERS- OCH SVÅLMASKINERTOWNSEND 7500

ID.NO. 1468

Townsend mod 7500 skinner ny elmotor rengöring med trycklurt av valsarna.

WEBER ASE 453

ID.NO. 0979

Weber ASE 453 skinner.


Maskin nr 505

     

MAJA SBA 410         SÅLD

ID.NO. 0930

Svålmaja Maja SBA 410

     

WEBER AS450

ID.NO. 0563

Skinner & svålmaskin